Kedves Felvételizők!
A fizikai állapotfelmérés és motivációs beszélgetés pontos beosztását megtekinthetik itt.
A listát folyamatosan bővítjük. További fontos információk elérhetők itt.
A felvételi eljárás menete, időpontok megtekinthetők itt.

 

Füredi 69 Iskolarádió

A Füredi 69. Iskolarádió a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium - most már a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium - diákrádiója. A diákönkormányzat fontos feladatának tartja a tanulók tájékoztatását, valamint az óraközi szünetekben való szórakoztatását. Iskolarádiónk nap mint nap professzionális, korszerű stúdió falai között működik.

Debrecen kulturális életében fontos szerepet játszó Kölcsey Központ felújításakor rengeteg értékes stúdiótechnikai anyagot adományoztak az iskolának, amelyek felhasználva intézményünk tanárai és korábban végzett diákjai, saját szabadidejüket rászánva, jól felszerelt adáslebonyolító helyiséget és egy hangszigetelt felolvasószobát alakítottak ki. A Magyar Rádió Zrt.-vel létrejött szoros kapcsolat eredményeképp a stúdiótechnikai eszközparkunk is folyamatosan bővült. A hangtechnikai laboratórium a híradástechnikai szakirány bevezetése után szakképzési támogatásokból számos alkalommal került felújításra, és gyakran adott helyet a beszédátviteli rendszertechnikus képzés szakmai óráinak is. Így már biztosítottak voltak a technikai eszközök egy, akár országos szinten sugárzott diákrádió beindításához is. Üzemeltető csapatban pedig sosem volt hiány, ugyanis az iskolába és a kollégiumba mindig jártak olyan lelkes diákok, akik elvégezték a napi teendőket.


Intézményünkben a honvédelmi nevelés bevezetése után is fontos szerepe van a stúdiónknak. Jelenleg fő feladatunk az iskolai ünnepségek teljes körű hangosítása, hangfelvételek készítése és vágása, illetve a napi tevékenységeink között szerepel az iskolarádió üzemeltetése. Rádiónk fő célja a közérdekű információk eljuttatása a hallgató közönséghez, iskolánk diákjaihoz, emellett fontosnak tartjuk a naprakész zenei kínálatot is. Továbbra is várjunk azokat a diákokat, akik ambíciót éreznek magukban arra, hogy egy igazán jó csapat tagjai legyenek, és színesítsék az iskolai közéletet.
 

Ezúton szeretném megköszönni az iskolarádió csapatának, a teljesség igénye nélkül: Jakó Richárdnak, Kocsis Gábornak, Lajos Zsoltnak, Nagy Márknak, Olajos Gergőnek, Szabó Péternek, Szemenyei Gergelynek és Tóth Ádámnak, valamint minden korábbi tagnak az áldozatos munkát.

Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozunk a helyiség teremfelelősének, Kiss Gusztáv tanár úrnak, hogy segített és támogatott minket a technikai ismeretek elsajátításában.
 

 Kovács Dávid    
az iskolarádió vezetője