hkk@hm.gov.hu | +36 52 537-215 | 4027 Debrecen, Füredi út 69. ikonKeresés | ikonFacebook

blokk címe

blokk tartalma

Technikumról

 

A gazdaság visszajelzése alapján a szakgimnázium helyett a technikum elnevezés kerül bevezetésre, amely egyértelműbb, sokak számára a minőségi szakmai képzést jelképezi napjainkban is, így hívó szó lehet a szülők, diákok számára. Nevében jelzi a végzettséget, mivel itt a végzettek technikusok lesznek. A képzés egységes szervezése, dualitása és felsőoktatáshoz erősebb kapcsolása indokolttá teszi a változtatást.

A technikumi képzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap a tanuló. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. 

A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

A technikum tehát a minőségi szakmai oktatás helyszíne, itt érettségi és technikusi szintű szakképzettség szerezhető, ami középvezetői szintű ismereteket biztosít. Az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. 

A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választania, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az itt végzettek jelentős előnyt élveznek majd a felsőoktatási felvételik, a szakirányú továbbtanulás során.

A szakmai képzés lehetőséget biztosít a csak érettségizett, gimnáziumot végzettek, valamint az egyetemi tanulmányaikat feladó fiatalok részére. Erre szolgál a technikum 2 éves képzése.

https://szakkepzes.ikk.hu/

 

Honvédelem ágazat

A honvédelem ágazatban a természettudományi, informatikai, elektronikai és műszaki ismeretekre épülő képzések teszik lehetővé, hogy a jövőben Magyarország biztonságáért és fejlődéséért tenni akaró felelős állampolgárok generációja nőhessen fel.

A képzés során a honvéd kadét és honvéd altiszt alapszakma választható szakmairányainak köszönhetően a fiatalok megismerkednek a természeti és épített környezet sajátosságaival, valamint a környezetkárosító hatásokkal, az autóipar, a repülő-eszköz karbantartás és az informatika/infokommunikáció jelenével és jövőjével.
A duális jellegű képzés keretében a diákok/tanulók a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt laboratóriumokban, műhelyekben, gyakorlótereken és lőtereken, korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket.
A felnőtté válás során életükben meghatározóvá válik a környezettudatos szemlélet, a felelősség a minket körülvevő környezetért, valamint az ön- és munkafegyelem, és nem utolsó sorban a hazaszeretet.

 

Honvéd kadét

Honvédelem ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A Honvéd kadét olyan szakember, aki a választott szakmairánynak megfelelően képes a Magyar Honvédség speciális szaktechnikai eszközeit üzemeltetni és kezelni. A rábízott kisalegység felkészítését, kiképzési foglalkozásait vezetni, parancsot adni és parancsot végrehajtani. Képes a saját és a beosztott állomány fizikai állapotának, valamint szakmai ismereteinek bővítésére, a modernkori hadviselés fejlődésének követésére, a szabályzatokban meghatározott eljárások és ismeretek elsajátítására, valamint végrehajtására.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Pontosság, precízség, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka, önállóság, munkafegyelem.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni;
 • számítógépes ügyviteli és iktató programcsomagokat alkalmazni;
 • alkalmazni a hatékony kommunikáció elemeit;
 • katonai alapfeladatok körében a szolgálati, alaki és öltözködési szabályzatban meghatározottakat alkalmazni;
 • parancsnokát támogatva részt vesz az alegység napi tevékenységének irányításában;
 • ön- és kölcsönös segélynyújtási feladatok ellátására;
 • katasztrófavédelmi és nem háborús feladatok ellátására;
 • a beosztott állomány kiképzését tervezni, szervezni és végrehajtani;
 • a saját és a kisalegység katonai-szakmai ismereteit önképzéssel fejleszteni;
 • számítógépes nyilvántartásokat vezetni, elektronikus formátumú dokumentumokat készíteni;
 • szakbeosztásához rendszeresített haditechnikai eszközöket kezelni, üzemeltetni, tesztelni, karbantartani;
 • az egyszerűbb hibákat javítani;
 • betartani és betartatni katonai gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt biztonsági rendszabályokat;
 • munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végezni;

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonzanak a katonai technikai eszközök, a biztonság, szereti a mozgalmasságot, a kihívásokat, szeret alkotni, csapatban dolgozni és embereket irányítani.

rendelési idő

H-P:
15:30-17:30

Szombat:
7:30-8:30

Vasárnap:
Zárva

elérhetőségek

Tel: 
+ 36 30 464 5021

E-mail:
emailcim@email.hu

A rendelő címe:
4080 Hajdúnánás Bocskai u. 36.
 

Kratochvil Károly
Honvéd Középiskola és Kollégium


E-mail: hkk@hm.gov.hu 
Tel: +36 52 537-215
4027 Debrecen, Füredi út 69

Ökoiskola logó CDL logó Oktatási Hivatal logó ELTE Origó nyelvi centrum logó

© Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium - 2024